Usługi prawne. Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań.

Blog Pomocnych!

Pomocni tworzą bloga!Zgłaszając szkodę, którą ponieśliśmy w wyniku nieprawidłowego zachowania na drodze innego uczestnika ruchu ufamy, że jego ubezpieczenie pokryje poniesione przez nas straty w przypadku szkód w pojeździe jak i zrekompensuje szkody będące następstwem odniesionych obrażeń ciała, a firma ubezpieczeniowa w sposób dobrowolny wypłaci należne nam odszkodowanie. Rzeczywistość niestety weryfikuje nasze oczekiwania.

Firmy ubezpieczeniowe stoją na straży swoich interesów i jak nigdy dotąd stosują wszelkie możliwe zabiegi prowadzące do zaniżenia odszkodowania lub wręcz zmierzają do odmowy przyjęcia odpowiedzialności i tym samym pozbawiają nas rekompensaty poniesionej szkody.

Nasz blog poświęcamy wszystkim tym, którzy pragną zawalczyć o odszkodowanie i tym samym decydują się stawić czoła z pozoru tylko „groźnym” towarzystwom ubezpieczeń.

Wypadki komunikacyjne – czyli jak zawalczyć o odszkodowanie...

Kategoria: odszkodowania powypadkowe, szkody OC

Warto walczyć o odszkodowanieW zasadzie wszystkie firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania licząc na to, iż osoba poszkodowana odbierze proponowane pieniądze i nie będzie się odwoływać od wydanej decyzji odszkodowawczej. Przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi winny kierować się osoby poszkodowane, a bez których to zasad trudno w dzisiejszym świecie odnaleźć właściwą drogę do uzyskania należnego odszkodowania:

Czytaj więcej...