Prowadzisz własną firmę, a Twój majątek uległ zniszczeniu na skutek pożaru, zalania, zawalenia lub innych zdarzeń losowych? Straciłeś swój dom lub mieszkanie? Ktoś doprowadził do uszkodzenia domu w którym mieszkasz? Miałeś zawartą umowę ubezpieczenia swojego mienia?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zgłoś się do nas! Jesteśmy dla Ciebie.

Sprawdzimy, w jaki sposób możesz uzyskać należne Ci odszkodowanie oraz zweryfikujemy czy przyznana dotychczas kwota odszkodowania została obliczona w sposób prawidłowy.

Skąd uzyskać odszkodowanie

Odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie wypłacane są z ubezpieczenia obowiązkowego, które dotyczy rolników lub z ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych przez klientów z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

O odszkodowanie można również starać się, gdy do uszkodzenia budynku doprowadziło działanie osób trzecich, które mają zawartą umowę ubezpieczenia OC. W takim przypadku masz możliwość uzyskania odszkodowania od tego ubezpieczyciela.

Na co należy uważać?

Ubezpieczyciel wykorzysta wszelkie możliwe zapisy znajdujące się w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, po to żeby ograniczyć swoją odpowiedzialności i pomniejszyć przysługujące Ci odszkodowanie.

W czym może pomóc Pomocni.org.pl Bartłomiej Wiśniewski?

Po powstaniu szkody przeanalizujemy Twoją polisę oraz ogólne warunki ubezpieczenia aby w pełni określić w jakim zakresie będziesz mógł starać się o odszkodowanie. Prawidłowa analiza tych dokumentów już na początkowym etapie sprawy pozwoli na wybór właściwego wariantu ubezpieczenia i określi wstępną wysokość roszczeń. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika już od początku starań o odszkodowanie jest bardzo istotna. W taki sposób umocnisz swoją pozycję w sporze z ubezpieczycielem oraz unikniesz przeszacowania wysokości zgłoszonego roszczenia.

Jesteśmy dla Ciebie

W ramach prowadzonej sprawy sprawdzimy zawartą przez Ciebie umowę ubezpieczenia i wskażemy jakie roszczenia Ci przysługują.
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zniszczeniu uległo Twoje mienie firmowe zweryfikujemy zasadność i wysokość roszczeń z tytułu uszkodzonych środków obrotowych oraz wyposażenia budynku, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Ciebie działalności.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, daje gwarancje pełnego profesjonalizmu i zaangażowania w całym procesie likwidacji szkody, a to prowadzi do pełnej kontroli działań podejmowanych przez ubezpieczyciela.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Pomocni.org.pl Bartłomiej Wiśniewski