• Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych, błędów medycznych, wypadków przy pracy

  • Bezpłatna analiza dokumentacji powypadkowej, w tym medycznej, operatów szkodowych, kosztorysów, opinii specjalistycznych, notatek policyjnych, etc.

  • Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu przed firmami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy, placówkami medycznymi, prokuraturą i sądami

  • Bezpłatne rozpatrzenie wniosku o prowadzenie sprawy

  • Pośrednictwo w kompletowaniu dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych

  • Pośrednictwo w reprezentacji przed placówkami medycznymi, policją, sądami, prokuraturą, zakładami pracy, etc.

  • Ustalanie zasad odpowiedzialności i ich granic w stosunku do sprawców i samych poszkodowanych

  • Formułowanie roszczeń odszkodowawczych

  • Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczycieli na terenie kraju i za granicą

  • Pomoc prawna w sporach z zakładami pracy, firmami ubezpieczeniowymi, sprawcami wypadków

  • Reprezentacja w sporach sądowych

  • Prowizja uzależniona wyłącznie od wysokości uzyskanego odszkodowania

  • Brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego

  • Miejsce spotkania zależy wyłącznie od życzenia klienta. Dojeżdżamy na własny koszt lub zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej firmy

Nie obawiaj się kosztów. Nie pobieramy żadnych opłat za prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego. Prowizja uzależniona wyłącznie od wysokości uzyskiwanego odszkodowania.