• Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych, błędów medycznych, wypadków przy pracy

 • Bezpłatna analiza dokumentacji powypadkowej, w tym medycznej, operatów szkodowych, kosztorysów, opinii specjalistycznych, notatek policyjnych, etc.

 • Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu przed firmami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy, placówkami medycznymi, prokuraturą i sądami

 • Bezpłatne rozpatrzenie wniosku o prowadzenie sprawy

 • Pośrednictwo w kompletowaniu dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych

 • Pośrednictwo w reprezentacji przed placówkami medycznymi, policją, sądami, prokuraturą, zakładami pracy, etc.

 • Ustalanie zasad odpowiedzialności i ich granic w stosunku do sprawców i samych poszkodowanych

 • Formułowanie roszczeń odszkodowawczych

 • Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczycieli na terenie kraju i za granicą

 • Pomoc prawna w sporach z zakładami pracy, firmami ubezpieczeniowymi, sprawcami wypadków

 • Reprezentacja w sporach sądowych

 • Prowizja uzależniona wyłącznie od wysokości uzyskanego odszkodowania

 • Brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego

 • Miejsce spotkania zależy wyłącznie od życzenia klienta. Dojeżdżamy na własny koszt lub zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej firmy

Nie obawiaj się kosztów. Nie pobieramy żadnych opłat za prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego. Prowizja uzależniona wyłącznie od wysokości uzyskiwanego odszkodowania.