Nawiązka. Co to takiego i czy warto się o nią starać?

Nawiązka jest mało znaną formą rekompensaty krzywd poniesionych w wyniku wypadku. Czy jej zasądzenie oznacza, że poszkodowany nie może ubiegać się o zadośćuczynienie z OC? Kiedy orzeczenie nawiązki może być nieopłacalne dla poszkodowanego?

pomocni opole pieniądze nawiązka

Nawiązka w postępowaniu karnym

Nawiązka jest świadczeniem przewidzianym w kodeksie karnym, której celem jest rekompensata poniesionych przez poszkodowanego w wypadku strat zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (np. poniesionego cierpienie). Co istotne, nawiązka może być zasądzona jedynie w postępowaniu karnym i w momencie popełnienia przez sprawcę wypadku czynu zabronionego (np. w momencie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu). Nawiązka przysługuje zarówno osobie bezpośrednio pokrzywdzonej w wypadku jak i może być przyznana bliskim osoby pokrzywdzonej, jeśli ta w wyniku wypadku poniosła śmierć.Zasadniczą różnicą między nawiązką, a typowym zadośćuczynieniem jest to, że zadośćuczynienie z OC jest egzekwowane w postępowaniu cywilnym, a nie karnym.

Nawiązka, a praktyka ubezpieczeniowa

Często zdarza się, że ubezpieczyciele uzależniają przyjęcie odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodowania od wyniku postępowania karnego. Jeśli w jego następstwie osobie pokrzywdzonej bądź jej bliskim sąd karny przyznał nawiązkę, towarzystwa ubezpieczeniowe skrzętnie fakt ten wykorzystują i pomniejszają świadczenia odszkodowawcze przez siebie przyznane.  Kwestia zasądzenia na rzecz poszkodowanego nawiązki nie zawsze będzie dla niego korzystna. Chociaż jej zasądzenie nie zabrania poszkodowanemu dochodzić wypłaty zadośćuczynienia z OC na drodze cywilnej, to jest ono możliwe tylko w przypadku, kiedy zasądzona przez sąd rekompensata nie pokryła w pełni poniesionych szkód.
Przykładowo: jeśli potrącony przez pijanego kierowcę mężczyzna poniósł w wyniku wypadku śmierć, o odszkodowanie za śmierć ojca i męża mogą ubiegać się dzieci i jego żona. W związku z tym, że sprawca wypadku dopuścił się czynu zabronionego, dzieci i żona mogą w postępowaniu karnym wnioskować o zasądzenie na ich rzecz nawiązki. Jeśli jej wysokość nie będzie adekwatna do poniesionego przez najbliższych poszkodowanego cierpienia, mogą oni wnioskować o odszkodowanie za śmierć ojca i męża od ubezpieczyciela. Ten jednak wartość przyznanego świadczenia może uzależnić od kwoty, jaka została zasądzona w postaci nawiązki. W praktyce ubezpieczyciele zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń twierdząc, że część strat została zrekompensowana w postaci nawiązki.

Kolejny problem po zasądzeniu nawiązki może pojawić się w sytuacji, w której zobowiązany do jej wypłaty sprawca wypadku nie może jej zrealizować  z przyczyn chociażby ekonomicznych bo np. stracił pracę, ma na utrzymaniu rodzinę lub po prostu nie ma chęci zrealizowania w tym zakresie wyroku. Jak pokazuje życie i wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii, z jednej strony pokrzywdzeni mają w ręku prawomocne rozstrzygnięciu sądu karnego przyznające na ich rzecz rekompensatę finansową, z drugiej strony zmagają się z problemami związanymi z wyegzekwowaniem należnego świadczenia.
Taka sytuacja daje ubezpieczycielowi zielone światło do skutecznego pomniejszania odszkodowania przyznanego w ramach prowadzonego, własnego postępowania, gdyż już sam fakt zasądzenia nawiązki wystarczy, by zaoszczędzić na wypłacie zadośćuczynienia czy odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Tym samym może dojść do sytuacji, w której poszkodowany otrzyma znacznie mniejsze odszkodowanie niż wówczas, gdyby nawiązki nie zasądzono.

Aby uniknąć podobnych komplikacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników Kancelarii Prawnej Pomocni.org.pl, którzy pomogą wyegzekwować satysfakcjonującą wysokość świadczenia i doradzą jak uniknąć ewentualnych kłopotów w ramach ubiegania się o należne im świadczenia odszkodowawcze.

WNIOSKI – lepiej dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, wydaje się korzystniejszym rozwiązaniem ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy szkody w ramach zawartej polisy OC z co najmniej dwóch powodów.

  • Po pierwsze odbieramy towarzystwom ubezpieczeniowym argument pozwalający na pomniejszanie przyznanych świadczeń.
  • Po drugie uzyskujemy zdecydowanie większą gwarancję ich wypłaty, co dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej może mieć fundamentalne znaczenie.

Stąd jeśli tylko posiadamy informację o toczącym się postępowaniu karnym w którym uczestniczą nasi klienci, staramy się od początku analizować ich sytuację i wybierać każdorazowo rozwiązania najkorzystniejsze.

Podejmowane bowiem na tym etapie decyzje mogą mieć istotny wpływ na wynik sporu z ubezpieczycielem podejmowany przez doświadczonych prawników z Kancelarii Prawnej Pomocni.org.pl zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.