Wypadki komunikacyjne – czyli jak zawalczyć o odszkodowanie

W zasadzie wszystkie firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania licząc na to, iż osoba poszkodowana odbierze proponowane pieniądze i nie będzie się odwoływać od wydanej decyzji odszkodowawczej. Przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi winny kierować się osoby poszkodowane, a bez których to zasad trudno w dzisiejszym świecie odnaleźć właściwą drogę do uzyskania należnego odszkodowania:

Wypadek i co dalej. Gdy padamy ofiarą wypadku komunikacyjnego należy pamiętać by sporządzić oświadczenie o okolicznościach wypadku, w którym dokładnie opiszemy warunki w jakich doszło do wypadku (kolizji) oraz zgodnie wskażemy sprawcę wypadku (kolizji). Takie oświadczenie należy uzupełnić o dane uczestników zdarzenia drogowego oraz ich podpisy. Zalecamy wezwanie policji na miejsce zdarzenia, bowiem drugi jego uczestnik, mimo wcześniejszych ustaleń, może zawsze wycofać swoje oświadczenie, próbując w ten sposób przerzucić całą odpowiedzialność na nas.

Zgłoszenie szkody. Szkodę zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy wypadku (kolizji). Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie sporządzone na miejscu zdarzenia, bądź informujemy o interwencji policji. Wymaganymi dokumentami są dowód rejestracyjny pojazdu, nasze prawo jazdy, dowód osobisty. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego winien każdorazowo wskazać ubezpieczyciel.

Oględziny. Po zgłoszeniu szkody oczekujemy na wizytę rzeczoznawcy ubezpieczyciela w którym swój pojazd ubezpieczył wskazany przez nas sprawca wypadku (kolizji).
a
Odbiór odszkodowania. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody rozpatrzyć sprawę i wydać decyzję. Odszkodowanie niemal zawsze rodzi wątpliwości co do uznanej przez ubezpieczyciela wysokości, nie mniej jednak jego przyjęcie nie zamyka drogi osobie poszkodowanej do dalszej walki o pozostałą, do tej pory nieuznaną część odszkodowania.

Odwołanie od decyzji o odszkodowaniu. Przed złożeniem odwołania lub skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi należy za każdym razem wnioskować o udostępnienie całości dokumentacji w oparciu o którą zakład ubezpieczeń przyznał i wypłacił dotychczasowe odszkodowanie. W uzasadnionych przypadkach przed dalszymi krokami prawnymi należy postarać się o sporządzenie opinii przez niezależnego rzeczoznawcę. Takie opinie są niejednokrotnie ostatnią deską ratunku w sporze z ubezpieczycielem. Z ich pomocą jesteśmy w stanie wykazać błędne założenia zakładu ubezpieczeń przyjęte w prowadzonym postępowaniu.

Najczęstsze sposoby zaniżania wysokości odszkodowania. Zaniżanie odszkodowania do standardowa praktyka firm ubezpieczeniowych. Robią wszystko by wypłacić jak najmniej, nie bacząc na przepisy prawa oraz standardy obowiązujące w procesie likwidacji szkód. Zaniżanie kosztorysów, stosowanie stawek roboczogodziny nieaktualnych od wielu lat, zaniżanie wartości pojazdu czy też nieuzasadnione podwyższanie kosztów jego naprawy obliczone na uzyskanie tzw. szkody całkowitej są typowymi „grzechami” zakładów ubezpieczeń i niestety powszechną praktyką. Do tego dochodzi uzależnianie ewentualnej dopłaty odszkodowania od dokumentowania naprawy fakturami (dotyczy szkód z ubezpieczenia OC).

Wszystko w formie korespondencji listownej lub mailowej. Pamiętać należy o jednej bardzo ważnej zasadzie. Wszystkie roszczenia oraz ustalenia z zakładem ubezpieczeń dokonujemy w taki sposób by pozostawiły one trwały ślad w gromadzonej dokumentacji. Listy wysyłamy ZAWSZE w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. To bardzo ważne z punktu widzenia kontroli nad przestrzeganiem przez ubezpieczycieli terminów oraz precyzowaniem ewentualnych roszczeń o odsetki z tytułu ich niedochowania.

Co winno pokrywać odszkodowanie? Ubiegając się o odszkodowanie nie zapominajmy o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie ponosimy w związku z wypadkiem (kolizją), a które winny być przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku (kolizji) zwrócone. Należą do nich min.: koszty holowania, wynajmu pojazdu zastępczego, koszty badania technicznego czy chociażby koszty powstałe w majątku na skutek przestojów w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanych utrata podstawowego narzędzia jakim w uzasadnionych przypadkach był uszkodzony lub zniszczony samochód (np. taksówka, samochód dostawczy, autobus, etc.). PAMIĘTAJMY – wynajem pojazdu zastępczego przysługuje już nie tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ubezpieczyciel winien zwrócić koszt każdemu, kto choćby w niewielkim stopniu uzasadni konieczność korzystania z pojazdu zastępczego.

Reakcja na nieprawidłowości. Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w działaniu firmy ubezpieczeniowej, warto i należy każdą nieprawidłowość zgłaszać do Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego. Dobrze jest też uzyskać pomoc profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w pomocy w dochodzeniu odszkodowań.