Usługi prawne. Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań.

Oferta dla klientów indywidualnych

Prawo cywilne
m.in. nabycie, utrata, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, roszczenia z tytułu zawieranych umów, zabezpieczenie roszczeń, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. odszkodowań za szkody na osobie i majątku, windykacja zaległych należności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, sporządzanie i opiniowanie projektów umów.
Prawo rodzinne i opiekuńcze
m. in. rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie bądź zakaz kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej.
Prawo spadkowe
m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dziedziczenie roszczeń, wydziedziczenia, inne sprawy spadkowe.
Prawo administracyjne
m.in. pomoc i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich instancjach.
Prawo Karne i Postępowanie Karne